Kategori arşivi: Medyum

Medyum

Kimi sevgililerin arasına soğukluk girer

Kimi sevgililerin arasına soğukluk girer dargınlık başlarsa, bunun şeytan işi olduğuna, Havva ile Adem’i cennetten kovduran şeytanın bu işleri yaptığına ,sevişenleri çok kıskandığına inanılır böyle bir durumda hemen medyum gidilir medyum gitmesi gereken soğukluğu yaratan değil duyandır  sevgilisi kendinden kaçamaya çalışan kimse ister erkek ister kız olsun medyum içini döker gizlice medyum kimsenin göremeyeceği bir yerde çokluk kendi evinde dertliyi okur üfler bu iş en az yedi en fazla kırk gün sürer medyum ilkin üç rikaat namaz kılar namazda kendisine başvuranın adını anarak ona doğru üfler sonra kurandan seçtiği bir bölümü yüksek sesle okur  yere tükürür euzubillahimineşşeytanirracim der göğe doğru üfler bu işlemler sonuç vermezse bir hamayıl yazar  kendi eliyle okuduğu kimsenin boynuna asar hamayıl giysiyle örtülür kimseye gösterilmez.

Bu işi yaptıran sevgilisinin evinin çevresinde üç kez dolanır bunu Cuma gecesi yatsıdan sonra yaparsa daha etkili olurmuş hamayıl boyunda asılı durduğu sürece şeytan ona yaklaşamazmış ancak bu işe inanmak kuşkuya kapılmamak gerekir yoksa istenen sonuç alınmazmış ayrıca her sabah besmele çekerek bir yemek kaşığı okunmuş bal yemek bir avuç okunmuş tuzu gizlice evin çevresine serpmek de yararlıymış bu tür büyülerin Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon yörelerinde uygulandığı  bilinir. Medyum adı yaptıkları söylenmezse, iş kolaylaşırmış ağzını tutamayan kimselerin bu işlerde olumlu sonuç alma olanağı yokmuş onların içindeki iman ışığını şeytan karartmışmış İstanbul da Fatih camii yanında Süleyman hoca bu tür hamayılları yazmakta çok başarılıymış Gönenli hoca nın soluğuda bu işlere iyi gelirmiş.

Meydum nedir

Gerçek medyumlarda birçok insanın bilmediği bir durum söz konusudur. Medyumların enerjilerini kullanma yönleri onları direk olarak etkilemektedir. Kimi zaman enerjilerini kullanılmaması gereken yerlerde, kötü niyetli olarak kullanabilirler. Her zaman doğru yerde ve doğru şekilde kullanılması gereken enerjiler medyumlara pozitif enerjiler kazandırırken, yanlış enerji kullanımları da güçlerinde eksilmelere ve negatif enerjiye neden olabilmektedir. Kötü niyetli olarak yapılan her medyumluk işlevi ile bu kişiler nefsini, aklını, bilgisini kötülüğe ve şeytana yakın tutuyor demektir. Bu da gerçek medyumluktan uzak bir durumdur. Medyum kelimesinin sözlük anlamı da tam olarak buradan gelmektedir. Medyumlar ruhsal varlıklardan etki alabilen kişilerdir.  Yani ruhlarla temasa geçebilen kişilerdir. Bedensiz varlıklarla iletişim kurabilen medyumlar, 6. hissin çok ötesinde, bu iletişim sayesinde birçok şeyi sezebilen ve görebilen insanlardır. Medyumlar şüphesiz ki özel insanlardır. Normalüstü yeteneği olan bu insanların ruhlar âlemi ile iletişime geçebildiklerine ve ölülerle canlılar arasında irtibat kurabildiklerine inanılır.

medyum nedir unlumedyumlar-com

                  medyum nedir unlumedyumlar-com

Medyumlar dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarlar. Onlardan aldıkları tesirleri dünyaya yansıtırlar. Bunun için medyumlar trans yöntemini kullanırlar. Bu tüm yoğunluklarını vererek, beyin enerjileri ile düşündükleri konuya odaklanırlar ve aldıkları dış desteklerle karşısında bulunan kişi veya nesnelerin halini anlamaya çalışırlar.

Gerçek medyumların sahip oldukları yetenekler oldukça güçlüdür. Birçok insanın hayal dahi edemeyeceği birçok şey medyumların ellerindedir. Ve gerçek anlamda bir medyum sahip olduğu bu yetenek ve enerjiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilmektedir. Medyumlar insanların görmediği birçok şeyi görürler ve insanların duymadıkları birçok şeyden haberdardırlar. Sıradan insanlar sahip oldukları enerjiyi ne yönlü kullanacağını bilemezler ve bu nedenle doğada var olan birtakım sesleri ve görüntüleri algılayamazlar. Medyumların farkı işte burada ortaya çıkar. Ve sahip oldukları bu sıra dışı özellikleri ise ne yönlü kullanacakları tamamen medyumlara kalmıştır. Özel yeteneklerini kendi içyapıları, ahlak anlayışları ve kişisel özellikleri doğrultusunda kullanırlar.