Etiket arşivi: ünlü medyumlar

ünlü medyumlar

Ünlü Medyum

HAKKINDA

Ünlü medyumlar, Türkiye’de niteliklerini ve yeteneklerini paylaşmak için bir araya gelen bir grup insanı temsil eder.
Ortak hedefimiz Dünyamızda ve İnsanlık olan kardeş-kardeşlik içinde denge ve uyum içinde yürümek.

Niyetimiz, bireylerin ve grupların kendi benzersiz gelişim yollarına ve seçtikleri yollara saygı göstererek Türkiye’deki kutsal alanlarla bağlantı kurmalarını desteklemek.

Arkeolojik alanlarda kaplıca ziyaretleri, şifalı kil banyoları, topraklama ve eğlenceli meditasyonlar içeren atölye çalışmaları ve seyahatler tasarlıyoruz. Tüm eylemlerimiz, bizi Ana Toprak, Eski Türk Ruhu ve kendi Varlıklarımız veya Ruhlarımız ile daha fazla ilişkilendirmeye yöneliktir.

Arkeolojik sitelerdeyken, hepimiz orada kalan enerjilerin kanalları oluruz. Bu enerjinin bir kısmını yaşamlarımıza ve yollarımıza taşırız.

Örgütün bir diğer amacı Türkiye’nin modern Maneviyatın merkezi (Omphalos) olarak tanındığını görmektir.

1997’den beri enerjilerini ve bilgeliğini mümkün kılan “medyum” kaynağından rehberlik ve talimat alıyoruz.

İyi niyetle size sunuyoruz.

Delililer Ruhsal Şifa hakkında

S. Bize Spiritüel Şifa için tanıtımınızı verebilir misiniz?

Her insan kendisinden ve kendi evrimsel sürecinden sorumludur.
İyileşme nedir?
Her gün Öz’ü yeniden dengelemek.

İyileşme için bir fırsat Güneş’i kucaklamak, Işığı kasıtlı olarak, kasıtlı olarak yaşamlarına şifa olarak davet etmek.
Çoğu ruhsal uygulamanın ışıkla çalıştığını ve ışıktan bahsettiğini biliyorsunuz, ışık…
Güneş, Işık verendir, bu nedenle güneşi hayatın saygın bir konumda tutulması hayatında bireyi Güneşin iyileştirici ışınlarına bağlar. Güneş olmadan hayatta kalamazsın.

Bu ne anlama geliyor?
Yaşamdaki iyileşme deneyimi için yaşam için gerekli olan bu büyük ışık bedeninden kaynaklanan bir kaynak vardır. Her yaşam Ruh’u iyileştirme potansiyeline sahiptir, çünkü yaşamınızı sürdürürken aslında kendi ruhunuzu yaralama fırsatları vardır.
Büyüme ve gelişme fırsatını inkar ettiğinizde, kendinizi mağdur ettiğinizde, ifadeleriniz devam ederken deneyimlerinizi otobüse attığınızda, her bir deneyimi kişisel iyileşme için bir fırsat olarak benimsemek.

Öyleyse her bir yaşam bir Manevi Şifadır, Sonunda çabalamak için başka bir şey var mı? İnsan, arzularını, duygusal bedenlerini, acılarını, gelişmek için tamamlanmalarını sürdürmelidir.

~ Medyum~

Meydum nedir

Gerçek medyumlarda birçok insanın bilmediği bir durum söz konusudur. Medyumların enerjilerini kullanma yönleri onları direk olarak etkilemektedir. Kimi zaman enerjilerini kullanılmaması gereken yerlerde, kötü niyetli olarak kullanabilirler. Her zaman doğru yerde ve doğru şekilde kullanılması gereken enerjiler medyumlara pozitif enerjiler kazandırırken, yanlış enerji kullanımları da güçlerinde eksilmelere ve negatif enerjiye neden olabilmektedir. Kötü niyetli olarak yapılan her medyumluk işlevi ile bu kişiler nefsini, aklını, bilgisini kötülüğe ve şeytana yakın tutuyor demektir. Bu da gerçek medyumluktan uzak bir durumdur. Medyum kelimesinin sözlük anlamı da tam olarak buradan gelmektedir. Medyumlar ruhsal varlıklardan etki alabilen kişilerdir.  Yani ruhlarla temasa geçebilen kişilerdir. Bedensiz varlıklarla iletişim kurabilen medyumlar, 6. hissin çok ötesinde, bu iletişim sayesinde birçok şeyi sezebilen ve görebilen insanlardır. Medyumlar şüphesiz ki özel insanlardır. Normalüstü yeteneği olan bu insanların ruhlar âlemi ile iletişime geçebildiklerine ve ölülerle canlılar arasında irtibat kurabildiklerine inanılır.

medyum nedir unlumedyumlar-com

                  medyum nedir unlumedyumlar-com

Medyumlar dünyadaki bedenini terk etmiş ruhlarla irtibat kurarlar. Onlardan aldıkları tesirleri dünyaya yansıtırlar. Bunun için medyumlar trans yöntemini kullanırlar. Bu tüm yoğunluklarını vererek, beyin enerjileri ile düşündükleri konuya odaklanırlar ve aldıkları dış desteklerle karşısında bulunan kişi veya nesnelerin halini anlamaya çalışırlar.

Gerçek medyumların sahip oldukları yetenekler oldukça güçlüdür. Birçok insanın hayal dahi edemeyeceği birçok şey medyumların ellerindedir. Ve gerçek anlamda bir medyum sahip olduğu bu yetenek ve enerjiyi nasıl kullanacağını çok iyi bilmektedir. Medyumlar insanların görmediği birçok şeyi görürler ve insanların duymadıkları birçok şeyden haberdardırlar. Sıradan insanlar sahip oldukları enerjiyi ne yönlü kullanacağını bilemezler ve bu nedenle doğada var olan birtakım sesleri ve görüntüleri algılayamazlar. Medyumların farkı işte burada ortaya çıkar. Ve sahip oldukları bu sıra dışı özellikleri ise ne yönlü kullanacakları tamamen medyumlara kalmıştır. Özel yeteneklerini kendi içyapıları, ahlak anlayışları ve kişisel özellikleri doğrultusunda kullanırlar.